Album: Hòa Tấu Mùa Đông (Hòa Tấu)

Nghe Album: Hòa Tấu Mùa Đông (Hòa Tấu)

Các bài hát trong Album: Hòa Tấu Mùa Đông (Hòa Tấu)