Album: Hòa Tấu Guitar Latin CD1

Nghe Album: Hòa Tấu Guitar Latin CD1

Các bài hát trong Album: Hòa Tấu Guitar Latin CD1

Sailing (Hòa tấu Guitar)

Trình bày: | Lượt nghe: 921

Hotel California (Hòa tấu Guitar)

Trình bày: | Lượt nghe: 2,444

Desperado (Hòa tấu Guitar)

Trình bày: | Lượt nghe: 237

Silence Is Golden (Hòa tấu Guitar)

Trình bày: | Lượt nghe: 185

Born Free (Hòa tấu Guitar)

Trình bày: | Lượt nghe: 137

Rhythm Of The Rain (Hòa tấu Guitar)

Trình bày: | Lượt nghe: 1,274

Let It Be Me (Hòa tấu Guitar)

Trình bày: | Lượt nghe: 241

Wonderful Tonight (Hòa tấu Guitar)

Trình bày: | Lượt nghe: 237

Wind Of Change (Hòa tấu Guitar)

Trình bày: | Lượt nghe: 129

Close To You (Hòa tấu Guitar)

Trình bày: | Lượt nghe: 203