Album: Hòa Tấu Guitar Latin CD1

Nghe Album: Hòa Tấu Guitar Latin CD1

Các bài hát trong Album: Hòa Tấu Guitar Latin CD1

Sailing (Hòa tấu Guitar)

Trình bày: | Lượt nghe: 884

Hotel California (Hòa tấu Guitar)

Trình bày: | Lượt nghe: 2,331

Desperado (Hòa tấu Guitar)

Trình bày: | Lượt nghe: 232

Silence Is Golden (Hòa tấu Guitar)

Trình bày: | Lượt nghe: 175

Born Free (Hòa tấu Guitar)

Trình bày: | Lượt nghe: 126

Rhythm Of The Rain (Hòa tấu Guitar)

Trình bày: | Lượt nghe: 1,170

Let It Be Me (Hòa tấu Guitar)

Trình bày: | Lượt nghe: 229

Wonderful Tonight (Hòa tấu Guitar)

Trình bày: | Lượt nghe: 226

Wind Of Change (Hòa tấu Guitar)

Trình bày: | Lượt nghe: 119

Close To You (Hòa tấu Guitar)

Trình bày: | Lượt nghe: 191