Album: Hòa Khúc Tạ Ơn 2

Nghe Album: Hòa Khúc Tạ Ơn 2

Các bài hát trong Album: Hòa Khúc Tạ Ơn 2

Xuân yêu đời

Trình bày: | Lượt nghe: 125

Chúa là sức mạnh

Trình bày: | Lượt nghe: 196

Nhìn lên Thánh giá

Trình bày: | Lượt nghe: 122

Hiến lễ Tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 4,010

Hy lễ Tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 1,252

Tôn vinh Ba Ngôi

Trình bày: | Lượt nghe: 1,521