Album: Giáng Sinh Tuấn Vũ

Nghe Album: Giáng Sinh Tuấn Vũ

Các bài hát trong Album: Giáng Sinh Tuấn Vũ

Ave Maria

Trình bày: | Lượt nghe: 233

Giọt lệ trong lời kinh

Trình bày: | Lượt nghe: 127

Lá thư trần thế

Trình bày: , | Lượt nghe: 3,814

Nửa đêm khấn hứa

Trình bày: | Lượt nghe: 185

Hai mùa Noel

Trình bày: | Lượt nghe: 451

Giáo đường im bóng

Trình bày: | Lượt nghe: 816

Đêm kỷ niệm

Trình bày: , | Lượt nghe: 2,029

Mùa Hoa tuyết

Trình bày: | Lượt nghe: 203

Tà áo đêm Noel

Trình bày: | Lượt nghe: 225