Album: Giải thích Thư HĐGMVN Năm Thánh 2010

Nghe Album: Giải thích Thư HĐGMVN Năm Thánh 2010

Các bài hát trong Album: Giải thích Thư HĐGMVN Năm Thánh 2010