Album: Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm

Nghe Album: Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm

Các bài hát trong Album: Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm