Album: Điểm Hẹn Thầy

Nghe Album: Điểm Hẹn Thầy

Các bài hát trong Album: Điểm Hẹn Thầy

Ân tình của Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 110

Âm thầm

Trình bày: | Lượt nghe: 91

Cơm cám dỗ

Trình bày: | Lượt nghe: 38

Chén đắng

Trình bày: | Lượt nghe: 53

Cõi sống

Trình bày: | Lượt nghe: 29

Chúa là

Trình bày: , | Lượt nghe: 39

Điểm hẹn Thầy

Trình bày: | Lượt nghe: 99

Hơn cả mơ ước

Trình bày: | Lượt nghe: 36

Tìm Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 101

Ước nguyện

Trình bày: | Lượt nghe: 48

Vươn tới

Trình bày: | Lượt nghe: 66

Con hát dâng Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 50