Album: Điểm Hẹn Thầy

Nghe Album: Điểm Hẹn Thầy

Các bài hát trong Album: Điểm Hẹn Thầy

Ân tình của Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 104

Âm thầm

Trình bày: | Lượt nghe: 89

Cơm cám dỗ

Trình bày: | Lượt nghe: 35

Chén đắng

Trình bày: | Lượt nghe: 49

Cõi sống

Trình bày: | Lượt nghe: 26

Chúa là

Trình bày: , | Lượt nghe: 36

Điểm hẹn Thầy

Trình bày: | Lượt nghe: 96

Hơn cả mơ ước

Trình bày: | Lượt nghe: 29

Tìm Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 99

Ước nguyện

Trình bày: | Lượt nghe: 45

Vươn tới

Trình bày: | Lượt nghe: 61

Con hát dâng Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 50