Album: Bài Thánh Ca Buồn - Merry Christmas - Disc 3

Nghe Album: Bài Thánh Ca Buồn - Merry Christmas - Disc 3

Các bài hát trong Album: Bài Thánh Ca Buồn - Merry Christmas - Disc 3