Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Trương Thế Bạch

Nghe Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Trương Thế Bạch

Các bài hát trong Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Trương Thế Bạch

Yêu thương bên nhau

Trình bày: | Lượt nghe: 375

Tình yêu muôn đời

Trình bày: | Lượt nghe: 312

Vĩnh biệt mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 572

Van xin lên Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 278

Lời cầu trong đêm

Trình bày: | Lượt nghe: 375

Dâng người thân con

Trình bày: | Lượt nghe: 493

Con về quê hương

Trình bày: | Lượt nghe: 204

Chúa mãi thương tha

Trình bày: | Lượt nghe: 141

Bạn tình ơi hãy đến

Trình bày: | Lượt nghe: 513

Chúa ban tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 249

Dâng Mẹ tình yêu con

Trình bày: | Lượt nghe: 294

Đến dự tiệc cưới

Trình bày: | Lượt nghe: 279

Điều răn trọng nhất

Trình bày: | Lượt nghe: 183

Hãy sinh lợi ra

Trình bày: | Lượt nghe: 147

Ôi tình yêu Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 289

Đường Thập Giá

Trình bày: | Lượt nghe: 304