Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Sr. Têrêsa

Nghe Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Sr. Têrêsa

Các bài hát trong Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Sr. Têrêsa