Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Lm. Phong Trần

Nghe Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Lm. Phong Trần

Các bài hát trong Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Lm. Phong Trần