Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Lm. Phong Trần

Nghe Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Lm. Phong Trần

Các bài hát trong Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Lm. Phong Trần

Tha thứ

Trình bày: | Lượt nghe: 795

Ước mơ của mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 449

Cha mẹ em ở đâu

Trình bày: | Lượt nghe: 328

Điểm hẹn Giêsu

Trình bày: | Lượt nghe: 447

Giêsu đi cùng

Trình bày: | Lượt nghe: 186

Giêsu I Love You

Trình bày: | Lượt nghe: 459

Giêsu ơi

Trình bày: | Lượt nghe: 343

Hãy hỏi Chúa đi

Trình bày: | Lượt nghe: 452

Hãy kể cho Chúa nghe

Trình bày: | Lượt nghe: 425

Hình như

Trình bày: | Lượt nghe: 253

Khúc ca ân tình

Trình bày: | Lượt nghe: 459

Lặng

Trình bày: | Lượt nghe: 451

Nhưng bởi vì Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 118

Nợ trăm năm

Trình bày: | Lượt nghe: 674

Tâm tình với Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 584