Album: Bài hát của Ca Trưởng Thụy An

Nghe Album: Bài hát của Ca Trưởng Thụy An

Các bài hát trong Album: Bài hát của Ca Trưởng Thụy An

Chính Chúa phù hộ

Trình bày: | Lượt nghe: 74

Chúa chăn nuôi tôi

Trình bày: | Lượt nghe: 102

Chúa đã dọn sẵn

Trình bày: | Lượt nghe: 31

Chúa yêu thương

Trình bày: | Lượt nghe: 380

Con kêu lên Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 67

Hãy chúc tụng Thiên Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 133

Hồn con mong Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 136

Ký thác đường đời

Trình bày: | Lượt nghe: 127

Ngày trở về

Trình bày: | Lượt nghe: 371

Dâng tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 101

Hạnh phúc

Trình bày: | Lượt nghe: 29

Hãy ngợi khen Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 358

Khúc ca lên Đền

Trình bày: | Lượt nghe: 214

Dâng Mẹ cuộc đời

Trình bày: | Lượt nghe: 257

Từ Trần gian Mẹ ơi!

Trình bày: | Lượt nghe: 148

Dâng lên Cha 4 (Hôn Phối)

Trình bày: | Lượt nghe: 186