Album: Bài hát của Ca Trưởng Thụy An

Nghe Album: Bài hát của Ca Trưởng Thụy An

Các bài hát trong Album: Bài hát của Ca Trưởng Thụy An

Chính Chúa phù hộ

Trình bày: | Lượt nghe: 74

Chúa chăn nuôi tôi

Trình bày: | Lượt nghe: 110

Chúa đã dọn sẵn

Trình bày: | Lượt nghe: 31

Chúa yêu thương

Trình bày: | Lượt nghe: 516

Con kêu lên Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 68

Hãy chúc tụng Thiên Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 135

Hồn con mong Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 138

Ký thác đường đời

Trình bày: | Lượt nghe: 132

Ngày trở về

Trình bày: | Lượt nghe: 473

Dâng tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 107

Hạnh phúc

Trình bày: | Lượt nghe: 34

Hãy ngợi khen Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 364

Khúc ca lên Đền

Trình bày: | Lượt nghe: 235

Dâng Mẹ cuộc đời

Trình bày: | Lượt nghe: 314

Từ Trần gian Mẹ ơi!

Trình bày: | Lượt nghe: 161

Dâng lên Cha 4 (Hôn Phối)

Trình bày: | Lượt nghe: 216