Nhạc sĩ sĩ: Lm. Chu Văn Quang

Ca Tụng Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 35

Muôn tạo vật ơi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 641

Muôn tạo vật ơi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,801