Nhạc sĩ sĩ: Lm. Chu Văn Quang

Ca Tụng Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 25

Muôn tạo vật ơi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 410

Muôn tạo vật ơi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,029