Nhạc sĩ sĩ: Lm. Chu Văn Quang

Ca Tụng Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 40

Muôn tạo vật ơi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 666

Muôn tạo vật ơi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,915