Album: Lời Kinh Đồng Nội

Nghe Album: Lời Kinh Đồng Nội

Các bài hát trong Album: Lời Kinh Đồng Nội

Xin Mẹ thương

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 154

Xin cho con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 173

Ánh mắt

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 179

Ngài hãy phán

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 51

Xin ơn thứ tha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 83

Xin cho con lòng tin

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 141

Lời ngỏ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 53