Album: Lời Kinh Đồng Nội

Nghe Album: Lời Kinh Đồng Nội

Các bài hát trong Album: Lời Kinh Đồng Nội

Xin Mẹ thương

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 88

Xin cho con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 131

Ánh mắt

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 53

Ngài hãy phán

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 34

Xin ơn thứ tha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 48

Lời ngỏ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 27