Nhạc sĩ: Nguyễn Thiện Bản

Tạ ơn Ngài

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 52

Có những người

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 15

Tình Chúa trong con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 95

Chúa cần Chứng Nhân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 42

Xin Mẹ giúp con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 63

Bài thơ thay con về thăm Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 129