Nhạc sĩ: Lý Dương

Đáp Ca: Lễ Thánh Tâm Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 388