Nhạc sĩ: Lm. Phanxicô Nguyễn Duy

Trông Cậy Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 35