Nhạc sĩ: Hạt Sương Nguyên (Vinam)

Lời hằng sống

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 398