Ca sĩ: Vinh Đạt

Tiểu sử Vinh Đạt

Album Vinh Đạt

MV Vinh Đạt

Bài hát Vinh Đạt

Như Nai khát nước

Sáng tác: | Lượt nghe: 217