Ca sĩ: Ns. Đỗ Vy Hạ

Tiểu sử Ns. Đỗ Vy Hạ

Album Ns. Đỗ Vy Hạ

MV Ns. Đỗ Vy Hạ

Bài hát Ns. Đỗ Vy Hạ

Lời Kinh tạ tội

Trình bày: | Lượt nghe: 310

Lời Kinh tạ tội

Trình bày: | Lượt nghe: 704

Từ rất xa khơi

Trình bày: | Lượt nghe: 145

Đời Linh mục

Trình bày: | Lượt nghe: 78

Xin ấp ủ con

Trình bày: | Lượt nghe: 76

Về bên lòng Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 154

Về lại đây

Trình bày: | Lượt nghe: 53

Nỗi niềm

Trình bày: | Lượt nghe: 60