Ca sĩ: Nguyễn Quang Long

Tiểu sử Nguyễn Quang Long

Album Nguyễn Quang Long

MV Nguyễn Quang Long

Bài hát Nguyễn Quang Long

Bài Thánh ca buồn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 25