Ca sĩ: Lm. Phêrô-Maria-Giuse Hà Thiên Trúc

Tiểu sử Lm. Phêrô-Maria-Giuse Hà Thiên Trúc

Album Lm. Phêrô-Maria-Giuse Hà Thiên Trúc

MV Lm. Phêrô-Maria-Giuse Hà Thiên Trúc

Bài hát Lm. Phêrô-Maria-Giuse Hà Thiên Trúc