Ca sĩ: Lm. Nguyễn Duy

Tiểu sử Lm. Nguyễn Duy

Album Lm. Nguyễn Duy

MV Lm. Nguyễn Duy

Bài hát Lm. Nguyễn Duy

Mầu Nhiệm Yêu Thương

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 56

Album Kinh Chay

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 53

Album Thánh Ca: Hãy Theo Thầy

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 73

Karaoke: Nếu Một Lần

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 71

Về đây bên cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 48

Lắng nghe Lời Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 420