Ca sĩ: Lm. Nguyễn Duy

Tiểu sử Lm. Nguyễn Duy

Album Lm. Nguyễn Duy

MV Lm. Nguyễn Duy

Bài hát Lm. Nguyễn Duy

Album Kinh Chay

Trình bày: | Lượt nghe: 100

Về đây bên cha

Trình bày: | Lượt nghe: 71

Lắng nghe Lời Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 1,009