Ca sĩ: Lm. Nguyễn Duy

Tiểu sử Lm. Nguyễn Duy

Album Lm. Nguyễn Duy

MV Lm. Nguyễn Duy

Bài hát Lm. Nguyễn Duy

Album Kinh Chay

Lượt nghe: 100

Karaoke: Nếu Một Lần

Sáng tác: | Lượt nghe: 95

Về đây bên cha

Sáng tác: | Lượt nghe: 79

Lắng nghe Lời Chúa

Sáng tác: | Lượt nghe: 1,131