Ca sĩ: K'sor H'Bliu

Bài hát K'sor H'Bliu

Dâng Mẹ

Sáng tác: | | Album:

Tiểu sử K'sor H'Bliu

Album K'sor H'Bliu

MV K'sor H'Bliu