Album: Trần Ngọc Vol.2 - Về Đây Bên Cha

Nghe Album: Trần Ngọc Vol.2 - Về Đây Bên Cha

Các bài hát trong Album: Trần Ngọc Vol.2 - Về Đây Bên Cha

Người tình cô đơn

Trình bày: | Lượt nghe: 366

Có những buổi chiều

Trình bày: | Lượt nghe: 280

Xin tri ân

Trình bày: | Lượt nghe: 100

Lắng nghe Lời Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 47

Thôi

Trình bày: | Lượt nghe: 102

Có Chúa trong đời

Trình bày: | Lượt nghe: 113

Hát về tình yêu Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 104

Trông cậy Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 62

Về đây bên Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 180