Album: Tấu Khúc Hoan Ca 2

Nghe Album: Tấu Khúc Hoan Ca 2

Các bài hát trong Album: Tấu Khúc Hoan Ca 2

Chúa sai tôi đi

Trình bày: | Lượt nghe: 1,038

Bà Mẹ Công Giáo

Trình bày: | Lượt nghe: 578

25 năm hồng ân

Trình bày: | Lượt nghe: 1,196

Ai muốn theo ta

Trình bày: | Lượt nghe: 673

Xin tiến dâng Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 3,433

Mùa Chay Thánh

Trình bày: | Lượt nghe: 1,240

Tìm về bên Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 3,052