Album: Tấu Khúc Hoan Ca 2

Nghe Album: Tấu Khúc Hoan Ca 2

Các bài hát trong Album: Tấu Khúc Hoan Ca 2

Chúa sai tôi đi

Trình bày: | Lượt nghe: 1,365

Bà Mẹ Công Giáo

Trình bày: | Lượt nghe: 808

25 năm hồng ân

Trình bày: | Lượt nghe: 1,440

Ai muốn theo ta

Trình bày: | Lượt nghe: 894

Xin tiến dâng Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 4,065

Mùa Chay Thánh

Trình bày: | Lượt nghe: 1,410

Tìm về bên Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 3,827