Album: Phi Nguyễn Vol.14 - Đêm Nguyện Cầu

Nghe Album: Phi Nguyễn Vol.14 - Đêm Nguyện Cầu

Các bài hát trong Album: Phi Nguyễn Vol.14 - Đêm Nguyện Cầu

Khúc hoan ca

Trình bày: | Lượt nghe: 176

Đêm nguyện cầu

Trình bày: | Lượt nghe: 65

Chúa bên tôi

Trình bày: | Lượt nghe: 52

Bài Tango thống hối

Trình bày: | Lượt nghe: 140

Ngày con trở về

Trình bày: | Lượt nghe: 167

Khúc hoan ca Phục Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 47

Thập Giá vui

Trình bày: | Lượt nghe: 52

Lời ru thánh

Trình bày: | Lượt nghe: 84

Con dâng lên Mẹ

Trình bày: , | Lượt nghe: 108