Album: Những Bài Ca Thiếu Nhi Thánh Thể (Giáo phận Cần Thơ)

Nghe Album: Những Bài Ca Thiếu Nhi Thánh Thể (Giáo phận Cần Thơ)

Các bài hát trong Album: Những Bài Ca Thiếu Nhi Thánh Thể (Giáo phận Cần Thơ)

Ra đi

Trình bày: | Lượt nghe: 195

Nghĩa sĩ ca

Trình bày: , | Lượt nghe: 781

Thiếu nhi ca

Trình bày: , | Lượt nghe: 295

Ấu nhi ca

Trình bày: , | Lượt nghe: 720

Kinh (tối) dâng mình

Trình bày: | Lượt nghe: 396

Nắng hồng

Trình bày: | Lượt nghe: 226

Dâng ngày

Trình bày: | Lượt nghe: 273