Album: Những Bài Ca Thiếu Nhi Thánh Thể (Giáo phận Cần Thơ)

Nghe Album: Những Bài Ca Thiếu Nhi Thánh Thể (Giáo phận Cần Thơ)

Các bài hát trong Album: Những Bài Ca Thiếu Nhi Thánh Thể (Giáo phận Cần Thơ)

Ra đi

Trình bày: | Lượt nghe: 151

Nghĩa sĩ ca

Trình bày: , | Lượt nghe: 698

Thiếu nhi ca

Trình bày: , | Lượt nghe: 242

Ấu nhi ca

Trình bày: , | Lượt nghe: 550

Kinh (tối) dâng mình

Trình bày: | Lượt nghe: 330

Nắng hồng

Trình bày: | Lượt nghe: 199

Dâng ngày

Trình bày: | Lượt nghe: 231