Album: Nguyện Ước Ca

Nghe Album: Nguyện Ước Ca

Các bài hát trong Album: Nguyện Ước Ca

Nguyện trông đợi

Trình bày: | Lượt nghe: 98

Chuyến đi vạn hạnh

Trình bày: | Lượt nghe: 109

Chuyến xe về nhà Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 84

Nguyện dừng chân

Trình bày: | Lượt nghe: 49

Vào đời với Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 115

Nguyện ước ca

Trình bày: | Lượt nghe: 90

Trầm tư

Trình bày: | Lượt nghe: 92

Nguyện phó dâng

Trình bày: | Lượt nghe: 47

Ở mãi bên con

Trình bày: | Lượt nghe: 173

Giêsu Ngài ở bên con

Trình bày: | Lượt nghe: 107

Lời ca nguyện cầu

Trình bày: | Lượt nghe: 62