Album: Ngàn Đời Xin Ca Ngợi (Hòa tấu)

Nghe Album: Ngàn Đời Xin Ca Ngợi (Hòa tấu)

Các bài hát trong Album: Ngàn Đời Xin Ca Ngợi (Hòa tấu)