Album: Lời Kinh Thánh

Nghe Album: Lời Kinh Thánh

Các bài hát trong Album: Lời Kinh Thánh

Kinh chiều

Trình bày: | Lượt nghe: 112

Lời Kinh Thánh

Trình bày: | Lượt nghe: 218

Xin mở rộng tay con

Trình bày: | Lượt nghe: 297

Đêm nguyện cầu

Trình bày: | Lượt nghe: 1,386

Lời Kinh đêm

Trình bày: | Lượt nghe: 115

Giáng Sinh buồn

Trình bày: | Lượt nghe: 114