Album: Lời Kinh Thánh

Nghe Album: Lời Kinh Thánh

Các bài hát trong Album: Lời Kinh Thánh

Kinh chiều

Trình bày: | Lượt nghe: 142

Lời Kinh Thánh

Trình bày: | Lượt nghe: 230

Xin mở rộng tay con

Trình bày: | Lượt nghe: 324

Đêm nguyện cầu

Trình bày: | Lượt nghe: 1,412

Lời Kinh đêm

Trình bày: | Lượt nghe: 133

Giáng Sinh buồn

Trình bày: | Lượt nghe: 122