Album: Hành Trình Theo Chúa

Nghe Album: Hành Trình Theo Chúa

Các bài hát trong Album: Hành Trình Theo Chúa

Lời dâng đầu năm

Trình bày: | Lượt nghe: 167

Thánh ý của Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 106

Hiến lễ chúc tụng

Trình bày: | Lượt nghe: 394

Nữ Vương bình an

Trình bày: | Lượt nghe: 104

Theo bước St Rosa

Trình bày: | Lượt nghe: 269