Album: Hành Trình Theo Chúa

Nghe Album: Hành Trình Theo Chúa

Các bài hát trong Album: Hành Trình Theo Chúa

Lời dâng đầu năm

Trình bày: | Lượt nghe: 158

Thánh ý của Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 90

Hiến lễ chúc tụng

Trình bày: | Lượt nghe: 346

Nữ Vương bình an

Trình bày: | Lượt nghe: 86

Theo bước St Rosa

Trình bày: | Lượt nghe: 259