Album: Đáp Lời Yêu Thương

Nghe Album: Đáp Lời Yêu Thương

Các bài hát trong Album: Đáp Lời Yêu Thương

Tình Mẹ Thiên An

Trình bày: | Lượt nghe: 123

Tình yêu muôn đời

Trình bày: | Lượt nghe: 732

Tình khúc tạ ơn

Trình bày: | Lượt nghe: 3,027

Đáp lời yêu thương

Trình bày: | Lượt nghe: 722

Cảm tạ tình Chúa thương

Trình bày: | Lượt nghe: 868

Tình yêu bé nhỏ

Trình bày: | Lượt nghe: 142

Diệu kỳ tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 1,341

Tâm tình khấn đầu

Trình bày: | Lượt nghe: 207

Dâng trọn tình con

Trình bày: | Lượt nghe: 219