Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Nguyên Kha

Nghe Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Nguyên Kha

Các bài hát trong Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Nguyên Kha