Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Đức Khải

Nghe Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Đức Khải

Các bài hát trong Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Đức Khải