Album: Bài hát của nhạc sĩ Khánh Nguyên

Nghe Album: Bài hát của nhạc sĩ Khánh Nguyên

Các bài hát trong Album: Bài hát của nhạc sĩ Khánh Nguyên