Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Trùng Dương

Nghe Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Trùng Dương

Các bài hát trong Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Trùng Dương

Trần thế Chúa đã đi qua

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 23

Lời Ngài gọi cuối chân mây

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 93

Tình yêu Thập Giá

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 45

Phó thác

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 44

Đêm an bình

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 32

Mùa đông năm xưa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 22

Trời đêm Bêlem

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 23

Nửa đêm Chúa sinh ra đời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 24

Đêm nay Noel

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 40

Tiếng chuông sinh nhật

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 31

Xin chào mọi người ở lại

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 251

Cát bụi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 100

Từ vực sâu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 325

Xin mẹ đừng bỏ con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 90

Như cơn gió thoáng qua

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 175

Thân phận con người

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 146

Nguyện cầu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 30

Qua đường Thập Giá mới tới vinh quang

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 59

Mẹ La Vang

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 20

Tháng mười, tháng Mân Côi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 169

Bước theo Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 147

Mẹ là Nữ Vương bình an

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 212

Thánh Giuse, Đấng công chính

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 26