Nhạc sĩ: Thơ: Pierre Antoine (Huy Chương chuyển ngữ)