Nhạc sĩ: Thơ: Lm. Trăng Thập Tự

Album Nước Mắt Mẹ

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 47

Trong mắt Giêsu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 24

Đón lấy trong tim

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 36

Kinh dâng mình

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 107

Tiên tri

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 133

Hiến lễ cho đời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 16

Xin chia mừng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 19

Quỳ hoa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 61

Lời Mẹ dạy khuyên

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 79

Chia sầu với Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 29

Giọt Lệ Nến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 30