Nhạc sĩ: Thơ: Lm. Nguyễn Thanh Sơn DCCT

Phút chiều tà

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 36

Mẹ yêu dấu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 38