Nhạc sĩ: Thơ: Bùi Ngọc

Đoạn kết

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 27