Nhạc sĩ: Simon Phan Hùng

Chúa Giầu Lòng Xót Thương

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 73