Nhạc sĩ: Phạm Đức Huyến - Vũ Đình Ân

Maria Nữ vương

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 397

Dâng Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 157

Bài ca dâng Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 105

Lời Kinh Mân Côi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 610

Tiến hoa năm sắc

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 954

Hương hoa dâng Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 631

Maria Nữ Vương

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 413