Nhạc sĩ: Ngô Đặng Thế Phương - Thơ: Lương Đình Lâm