Nhạc sĩ: Đinh Thiện Bản

Đêm Chúa đến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 65