Nhạc sĩ: Duy Thiên

Tình Chúa Thủy Chung

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 60

Tình Chúa Cao Vời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 66

Nguyện Cầu Trong Đêm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 101

Dòng Đời Ngược Xuôi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 47

Như Cánh Bèo Trôi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 85

Tình Chúa Thủy Chung

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 40

Tình Chúa Tình Con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 78

Tình Chúa Cao Vời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 43

Tình Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 37

Một Chiều Máu Loang

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 38

Một Lần Dâng Hiến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 54

Người Ơi Chớ Quên

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 104