Ca sĩ: Tốp ca

Tiểu sử Tốp ca

Album Tốp ca

MV Tốp ca

Bài hát Tốp ca

Được rước Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,922

Mẹ Vô Nhiễm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 465

Tuyệt vời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 134

Hiến tế 22

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 47

Lên đền thánh chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 96

Niềm tin và cơn giông tố

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 95

Xanh Lên Màu Mạ Non

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 69

Nổi lửa lên nối vòng tay lớn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 65

Lễ dâng: Alleluia!

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 95

Của lễ dâng Cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 118

Lạy Cha rất thánh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 74

Như Nén Hương

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 59

Xin Dâng Lên

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 51

Xin để lại anh em

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 80

Bài Ca TereSa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 78

Niềm tin kiêu hùng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 105

Trong tình yêu Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 118

Chúa giúp con tập từng bước

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 66

Vui ngày trở về

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 36

Kinh tin kính

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 42

Lời ca thiên thu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 49