Ca sĩ: Kim Thư , Việt Thắng , Nhóm BCM

Tiểu sử Kim Thư , Việt Thắng , Nhóm BCM

Album Kim Thư , Việt Thắng , Nhóm BCM

MV Kim Thư , Việt Thắng , Nhóm BCM

Bài hát Kim Thư , Việt Thắng , Nhóm BCM

Tôn vinh Đấng Sáng Tạo

Sáng tác: | Lượt nghe: 177