Ca sĩ: Hoàng Hiệp , Thu Lệ

Tiểu sử Hoàng Hiệp , Thu Lệ

Album Hoàng Hiệp , Thu Lệ

MV Hoàng Hiệp , Thu Lệ

Bài hát Hoàng Hiệp , Thu Lệ