Album: Đang cập nhật

Nghe Album: Đang cập nhật

Các bài hát trong Album: Đang cập nhật

Lần Hạt Lòng Thương Xót

Trình bày: | Lượt nghe: 353

Xin được đi mãi

Trình bày: | Lượt nghe: 341

Năm săc hoa

Trình bày: | Lượt nghe: 231

Dấu ấn Tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 549

Mừng 50 năm Linh mục

Trình bày: | Lượt nghe: 203

Con tha lỗi cho mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 115

Mây ơi mưa xuống

Trình bày: , | Lượt nghe: 1,819

Dâng Chúa bánh này

Trình bày: | Lượt nghe: 269

Dâng Mình Cho Đức Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 579

Lễ Vật Hòa Bình

Trình bày: | Lượt nghe: 771

Có gì để dâng

Trình bày: | Lượt nghe: 543