Album: Đang cập nhật

Nghe Album: Đang cập nhật

Các bài hát trong Album: Đang cập nhật

Lần Hạt Lòng Thương Xót

Trình bày: | Lượt nghe: 415

Xin được đi mãi

Trình bày: | Lượt nghe: 375

Năm săc hoa

Trình bày: | Lượt nghe: 258

Dấu ấn Tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 612

Mừng 50 năm Linh mục

Trình bày: | Lượt nghe: 237

Con tha lỗi cho mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 129

Mây ơi mưa xuống

Trình bày: , | Lượt nghe: 2,043

Dâng Chúa bánh này

Trình bày: | Lượt nghe: 320

Dâng Mình Cho Đức Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 618

Lễ Vật Hòa Bình

Trình bày: | Lượt nghe: 988

Có gì để dâng

Trình bày: | Lượt nghe: 571